Toimitus- ja sopimusehdot

Ehdot ovat voimassa 1.7.2008 alkaen.

1. YLEISTÄ

1.1. Luottovaraosa on nettikauppa jossa myydään käytettyjen henkilöautojen varaosia. Luottovaraosa palvelun tuottaa Fusti Oy joka on tamperelainen käytettyjen henkilöautojen varaosakauppaan erikoistunut yritys. Takuupurkamoketjuun kuuluvan Fusti Oy:n varaosavalikoima on todella mittava, koska maahantuomme jatkuvasti laadukkaita tuontiosia Saksasta ja Hollannista. Maahantuonnista meillä on yli 30 vuoden kokemus.

1.2. Seuraavia ehtoja sovelletaan Luottovaraosan, myöhempänä "Palvelun tuottaja", ja sen asiakkaiden, myöhempänä "Asiakas", "Palvelun käyttäjä" tai "Käyttäjä", välisessä Internetin kautta tapahtuvassa kaupassa, myöhempänä "Palvelu".

1.3. Palvelun tuottajan yhteystiedot:

Fusti Oy
Hautalantie 16
33560 Tampere
Y-tunnus 0535168-6

1.4. Palvelun kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tuottajalle.

2. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

2.1. Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään Palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden tallettaa käyttäjästä muita tietoja.

2.2. Palvelun tuottaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Palvelun tuottaja ei luovuta tietoja myöskään tietoja ulkopuolisille ilman käyttäjän suostumusta. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.

2.3. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

2.4. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

2.5. Henkilörekisteriä käytetään yksin Palvelun tuottajan henkilörekistereiden kanssa niiden ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon; niiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä niiden omaan ja niiden asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

2.6. Henkilörekisteriin kerättyjä ja talletettuja henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2.7. Henkilötietoja voidaan käyttää postitse ja televiestimillä tapahtuvassa suoramarkkinoinnissa vain jos Käyttäjä on tähän suostunut.

3. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

3.1. Käyttäjä lupautuu käyttämään Palveluita lain ja hyvän tavan mukaisesti.

3.2. Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa täysin Käyttäjä itse.

3.3. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidossa. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia tietoja.

4. PALVELUN TUOTTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN RAJOITUKSET

4.1. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.

4.2. Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista, eikä ostettavien tavaroiden ja palvelujen virheettömyydestä ja laillisuudesta.

4.3. Palvelun tuottaja rajaa tällä sopimuksella vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, joita ei sopimusta tehdessä ole kohtuudella voitu ottaa huomioon.

5. HINNAT

5.1. Voimassaoleva hinta Palvelussa on tilaushetkellä ilmoitettu hinta. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden erheellisesti kirjattujen hintojen korjaamiseen.

5.2. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Palvelun tuottaja voi halutessaan ilmoittaa verottoman hinnan.

6. TILAUS- JA MAKSUEHDOT

6.1. Asiakkaan tulee olla 18-vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö.

6.2. Tilatut tuotteet toimitetaan valitulla toimitustavalla. Tilattujen tuotteiden lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva hinnaston mukainen toimituskulu. Toimituskulujen taksat ovat nähtävillä sivuilla ja ne vahvistetaan asiakkaalle laskun yhteydessä. Mahdolliset jälkitoimituslähetykset toimitetaan veloituksetta.

6.3. Tilaus voidaan maksaa pankkien Nordea- tai Suomen Verkkomaksujen kautta. Tilauksen voi maksaa myös Nettiluotolla. Tilauksen tulee olla maksettu ennen toimitusta ellei muutoin ole sovittu.

6.4. Maksaminen Suomen Verkkomaksujen kautta

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna.

6.5. Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Fusti Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana jalisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail.

Paytrail toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrailin välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail on myös maksun saaja.

6.6. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

6.7. Arvioitu toimitusaika on seitsemän (7) työpäivää. Toimitusajan ollessa olennaisesti pidempi, pyrkii Palvelun tuottaja ilmoittamaan tästä asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästyvä tuote ilmoittamalla siitä Palvelun tuottajalle. Palvelun tuottajalla pidättää oikeuden peruuttaa tilaus mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

6.8. Mahdollisesta jälkitoimituksesta ilmoitetaan ensimmäisen osatoimituksen yhteydessä.

7. PALAUTUSOIKEUS

7.1. Asiakkaalla on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautus ja vaihto-oikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla avaamaton ja käyttämätön sekä myyntikuntoinen.

7.2. Virheellisen tuotteen tai toimituksen aikana rikkoontuneen tai vahingoittuneen tuotteen Asiakas voi halutessaan palauttaa veloituksetta Palvelun tuottajalle asiakaspalautuksena. Palautuksen mukana on toimitettava Palvelun tuottajan palautuskortti, josta tulee käy ilmi vaihdetaanko tuote uuteen vai puretaanko kauppa kyseenomaisen tuotteen osalta.

7.3. Tuotepalautukset tulee toimittaa aina alkuperäisessä paketissa.

8. FORCE MAJEURE

Palvelun tuottaja ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Palvelun tuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Palvelu tuottajan tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa ilman Käyttäjän suostumusta muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta sähköpostin välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan Palvelun käyttöä.

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Kumpikin osapuoli voi niin halutessaan irtisanoa ja purkaa ko. sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan heti, kun toinen osapuoli on saanut siitä tiedon. Sen jälkeen Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet Palveluun loppuvat.

11. SOPIMUSOSAPUOLIA KOSKEVAT EHDOT

Käyttäjä ei voi siirtää omaa sopimustaan kenellekään muulle osapuolelle. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden siirtää tämä sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

12. RIITATAPAUSTEN RATKAISU

Erimielisyydet tämän ehtojen suhteen ratkaistaan Tampereen Käräjäoikeudessa